Meet Nordregio at Almedalen July 4

Curious on how well your region performs? Nordregio will present the latest data on demography, labour market and economy, all from the State of the Nordic Region Report that was published earlier this year.

We will give you insights into different regions with a focus on Sweden. Nordregio will be at Tavernatältet together with the Nordic Council of Ministers and Norden i Fokus on Monday July 4. We will be there all day to show you and give you information about Nordmap and we will also hold a presentation about the Regional Potential Index and the State of the Nordic Region at 5 pm.

Read the press release here or below in Swedish:

Vilken region är starkast i Norden? Vilka klättrar snabbast? Hur mäter sig din region mot andra? Vad skapar tillväxtpotential? Hur har befolkningen förändrats över tid – i städer och på landsbygden? Vilken betydelse har invandring i sammanhanget?

Vad gör en region mer framgångsrik än en annan? I Nordregios Regional Potential Index som för första gången presenterades i State of the Nordic Region 2016 jämförs regioner i både Sverige och de övriga nordiska länderna. Se hur din region placerar sig jämfört med andra, se vilka faktorer som leder till tillväxt och vad som gör en region mer eller mindre attraktiv. Hur ser tillväxtpotentialen ut och vilka trender ser vi i de nordiska länderna när det gäller ekonomi, demografi, arbetsmarknad, utbildning, innovation, energi och infrastruktur? Vi kommer även att presentera NordMap, ett gratis, webbaserat kartverktyg som gör det enkelt för dig att analysera, skapa och dela kartor. Med NordMap kan du se hur befolkningen förändrats över tid i Nordens kommuner, hur arbetsmarknad och tillgänglighet utvecklats m.m. Vi kommer att hålla en genomgång av kartverktyget som blivit populärt hos kommuner, regioner och statliga myndigheter i Norden. Detta evenemang är en del av Nordens dag.

Medverkande:

Johanna Feuk, Nordregio
Pipsa Salolammi, Nordregio
Seminariet är en del av Nordens dag.

Tid:
Måndagen den 4 juli, kl.17:00–17:30

Plats:
Strandvägen 4, Tavernatältet, Visby

Seminariet är ett samarbete mellan Norden i Fokus och Nordregio.

Nordiska ministerrådets informationskontor – Norden i Fokus ger den nationella debatten en nordisk vinkel. Vi arrangerar seminarier och debatter om aktuella ämnen inom politik, miljö, näringsliv och kultur. Vi vänder oss i första hand till tjänstemän, politiker, journalister och intresseorganisationer.

For questions regarding the event please contact:

Print:

Share: