Publications

Use the filter below to narrow your search if you are looking for publications within specific fields. Here you can search among our reports, working papers, policy briefs and other publications.  To see older publications please visit our archive.

Filter
2019 September 18

Atlas of population, society and economy in the Arctic

The Atlas of Population, Society and Economy in the Arctic provides an in-depth overview of the changes that are affecting populations in the circumpolar North. Continuous environmental, economic and social changes are currently underway in the...
2019 June 18

Nordic Population in 2040 – Executive summary

How strong is the urbazination trend in the Nordics in the long haul? Will the rural areas be depopulated by 2040? This is the executive summary of the report The Nordic Population in 2040 – Analysis of past and future demographic trends. The...
2019 June 24

Ålands Utvärderarnas fördjupade årsrapport för 2018

Ålands landsbygdsutvecklingsprogram perioden 2014-2020 Utvärderingens syfte är att förbättra kvaliteten, effektiviteten och måluppfyllelsen för det åländska landsbygdsutvecklingsprogrammets 2014-2020 (Ålands landskapsregering, 2017)...
2019 June 18

Ålands strukturfondsprogram 2014–2020 Utvärderarnas andra delrapport

Den här rapporten innehåller andra delrapport per 31.12.2018 av utvärderingen av de europeiska regional- och socialfondernas gemensamma operativa program på Åland för perioden 2014–2020. Bakom programmet står två olika EU-fonder med delvis...
2019 June 18

Enabling vulnerable youth in rural areas not in education, employment or training

This report concludes work within the Nordic Thematic Group on Sustainable Rural Regional Development as part of the Nordic Co-operation Programme on Regional Development 2017–2021. The working title of the project is “A rural perspective on...
2019 June 18

The Nordic Population 2040 – Analysis of Past and future demographic trends

The purpose of this project is to provide policy makers at the national, regional, and municipal levels an idea of what the size, composition, and geographic distribution of the rural populations in the Nordic countries might look like in 2040. It...
2019 May 22

Demografisk sårbarhet 2019

En gemensam utmaning för kommunerna längs riksgränsen mellan Norge och Sverige Studien visar att den demografiska sårbarheten har ökat i många kommuner, framför allt på grund av en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering....
2019 April 04

Globala mål för lokala prioriteringar: Agenda 2030 på lokal nivå

Denna rapport presenterar en analys av hur Agenda 2030 implementeras på lokal nivå i Norden. I december 2017 gav Nordiska ministerrådet Nordregio i uppdrag att genomföra studien som en del av programmet Generation 2030. Centrala forskningsmål...